นิสัยความประพฤติ

การกระทำของผู้คน เป็นอาการแสดงโต้ตอบต่อแรงกระตุ้นหรือเหตุต่างๆ

ความประพฤติปฏิบัติพวกนั้นอาจจะมองเห็นหรือมองได้ว่าเปลี่ยนไปเป็นแบบใดหรือไม่ดีเหมือนปกติจากเดิมอย่างไร

ดังเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งเร้าที่ทำให้เกิดการกระทำที่เกิดจากมนุษย์พวกเรานั้นบางครั้งก็อาจจะมาจากสิ่งเร้าภายนอกหรือแรงกระตุ้นภายในก็ได้นั้นเองที่มาของสิ่งเร้าต่างๆมีล้นหลามทั้งยังสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นด้านจิตใจ ในใจแล้วก็ภายนอกเรามาสารถตรึกตรองได้จากเพื่อนพ้องรอบตัวหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือมิตรสหายข้างบ้านก็ได้

แรงกระตุ้นภายในเป็นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่เกิดขึ้นจากด้านกายภาพ อย่างเช่น ความอ่อนแรง ความหิว ตัวกระตุ้นภายในนั้นจะส่งผลเป็นอย่างยิ่งกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงกริยานั้นออกมา พอเพียงเด็กพวกนี้โตขึ้นสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นข้างในก็จะลดลง สิ่งเร้าภายนอกจากทางด้านสังคมก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆตามมา

สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นด้านนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆทางสังคมที่ได้แลเห็นได้สัมผัส ตัวกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นชอบใจพึงพอใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ดังเช่นว่า คำชม การเช็ดกเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นแรงกระตุ้นที่ไม่ปรารถนาปรับใช้ในชีวิต

กรรมวิธีการเสริมแรงทางบวก

รู้จักการให้และบริจาค อาหาร น้ำ ข้าวของ อุปกรณ์ทำมาหากิน

เสริมแรงทางสังคมดังเช่นว่าการสรรเสริญเยินยอผู้อื่นการเทิดทูน การยินยอมพร้อมใจรับ

พฤติกรรมของคนรอบข้างนั้นถูกใจส่งผลต่อนิสัยรวมถึงความประพฤติปฏิบัติของเรามากมายก่ายกอง มันเป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะทำความเข้าใจให้จำนวนมากกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของเรา เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอะไร หลายคราที่มันส่งผลเสียต่อเรา ส่วนการกระทำต่างๆที่เราติดมาจากผู้คนรอบกายเราจะทำให้เรารู้ว่าเราคิดเช่นไรกับผู้คนพวกนั้น การที่เราเลือกจะปฏิบัติตามหรือเอาอย่างผู้คนเหล่านั้นก็คือเราประทับใจในบางสิ่งบางอย่าง การที่เราจะเอาอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร

บางคนที่มีลักษณะอาการหัวเราะแปลกๆมีคำบอกเล่าแปลกๆที่เราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของการกระทำที่ถูกเอาอย่างกับความเป็นจริงเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยที่เราจะทำตามกันหรือเอาอย่างกัน เรื่องกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยเราไม่ควรเอาการพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา พฤติกรรมสิ่งกลุ่มนี้เองที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งกลุ่มนี้เลย สำหรับความรู้สึกนึกคิดไหนที่ดีเราก็แลเห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งกลุ่มนี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราอยากได้ทำต้องการจะรู้มากขึ้น

Author: Wade Lawson